A A A

moje programy

 

Galop Control Touch moje programy

Sterownik umożliwia tworzenie swoich indywidualnych programów. Progrmy indywidualne PM 6,7,8,9,10 można dodatkowo zapisać swoją indywidualną nazwą dzięki klawiaturze ekranowej.

Programy umożliwiają stworzenie 6 różnych cykli pracy z różnymi prędkościami. Czas pracy programu jest nieograniczony i może trwać najkrócej 1 minutę czas max jest nie ograniczony. Po zapisaniu programu można podejrzeć jak jest zbudowany. Klikając w modyfikację możemy zobaczyć 6 cykli prz każdym z nich zaoaczymy  czy obroty są w lewą stronę literka duża [ L ], czy obroty są w prawo literka [ P ]. Prędkość widoczna będzie w procentach  [ % ]